Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht tijdens het samenstellen van deze website, is het mogelijk dat gepubliceerde informatie onjuist of onvolledig is. Wij doen ons uiterste best dit te voorkomen, maar kunnen fouten niet uitsluiten.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen, recensies en interviews op de site zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Theaters Tilburg ofwel van het bij de voorstelling betrokken impresariaat.

Bezoekers van de website van Theaters Tilburg mogen geen beelden, informatie en/of teksten openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Theaters Tilburg. Bekijk hier de lijst met fotografen die verantwoordelijk zijn voor het beeldmateriaal op deze website.

Theaters Tilburg is niet aansprakelijk te houden voor (in)directe schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met het gebruik van onze website(s) of een eventueel tijdelijke onmogelijkheid onze site(s) te bereiken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor (in)directe schade ten gevolge van informatie die door middel van onze site(s) verkregen is.

Privacy & cookies
Theaters Tilburg neemt de privacy van onze websitebezoekers en gasten zeer serieus. Bekijk de pagina Privacy & cookies voor meer uitgebreide informatie over je gegevens en hoe deze verwerkt en bewaard worden.

Disclaimer