Privacy & Cookies

Wij vinden jouw privacy erg belangrijk. Als we je om je gegevens vragen, geven we je daarom aan waarvoor deze benodigd zijn en hoe deze worden verwerkt. We behandelen alle persoonlijke gegevens conform het beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Op onze website maken we daarnaast gebruik van cookies. Dat zijn kleine bestandjes die we op je computer, telefoon of tablet kunnen zetten om je zo goed mogelijk te helpen. Sommige cookies zijn nodig om online te kunnen bestellen, andere cookies gebruiken we om het gebruik van onze website te analyseren en op die manier tijdig problemen te signaleren. Tenslotte maken we gebruik van cookies om advertenties te kunnen tonen op externe websites. Je kan aangeven op welke manier Theaters Tilburg deze cookies mag gebruiken.

Theaters Tilburg behoudt zich het recht voor om het privacy statement aan te passen. We kunnen deze bewerken bij wijzigingen in de wetgeving, naar aanleiding van gewijzigde diensten of feedback van gasten. Raadpleeg daarom altijd deze pagina voor de meest actuele versie.

Deze versie is van 11 maart 2019

Je gegevens


• Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk aan je naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals je IP-adres en andere gegevens die uniek zijn voor jou, zoals je bestelhistorie bij Theaters Tilburg of je gedrag op onze website.

• Wanneer moet je persoonsgegevens achterlaten?
We krijgen enkele persoonlijke gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je onze website bezoekt, een account aanmaakt en bepaalde gegevens invult of wanneer je contact zoekt met onze Ticketservice. In de basis noteren we alleen gegevens die nodig zijn om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, zoals je voorletter, tussenvoegsel, achternaam en adresgegevens. Optioneel kun je je aanhef en telefoonnummer opgeven. Voor onze statistieken vinden we het prettig om je geboortedatum te ontvangen.

Bestel je aan onze balie, dan kun je ook anoniem kaarten kopen. We registreren je aankoop dan volledig anoniem. We kunnen je bij wijzigingen met betrekking tot de voorstelling dan echter niet informeren.

Jouw persoonsgegevens kunnen ook geregistreerd worden wanneer je geen kaarten koopt, maar je je inschrijft voor een nieuwsbrief van Theaters Tilburg, een account aanmaakt op onze website of wanneer je deelneemt aan een wedstrijd of actie. We kunnen je persoonsgegevens ook verzamelen wanneer je gebruikmaakt van onze website. Onderaan deze pagina lees je meer over hoe Theaters Tilburg cookies gebruikt.

• Wat doen we met je persoonsgegevens?
Je gegevens hebben we nodig om je bestelling op de juiste wijze bij je af te leveren, te voldoen aan de voorwaarden van enkele van onze diensten en om je van een goede service te kunnen voorzien.

• Aankoopgegevens
We koppelen je aankoopgegevens om praktische redenen aan je persoonsgegevens: op deze manier kunnen we je bestelling aan je leveren. We doen dit echter ook voor situaties waarin sprake is van een noodgeval, calamiteit of wanneer er iets wijzigt met betrekking tot het event dat je hebt aangeschaft. Het is daarbij niet verplicht je telefoonnummer te registeren, maar dit is wel wenselijk om tijdige correspondentie te bevorderen. Op die manier loop je niet het risico dat je tevergeefs naar het theater komt.

Je aankoopgegevens koppelen we eveneens vanuit je gastprofiel in ons ticketingsysteem en ons CRM-systeem aan een websiteprofiel. Dit is noodzakelijk om te controleren of je voordelen en/of voorrang geniet op je (toekomstige) aankopen.

Deze gastprofielen worden maximaal zeven jaar bewaard en worden ieder jaar geactualiseerd.

Gegevens voor marketing


• Post
Theaters Tilburg verstuurt incidenteel voor bepaalde programmalijnen (bijvoorbeeld klassieke muziek) een specifieke agenda met de post. Voor het toesturen van ons magazine vragen we eens per jaar expliciet toestemming per e-mail.

• Publieksonderzoek
We kunnen je vrijblijvend per e-mail benaderen over deelname aan een gastenpanel of andere onderzoeken ten behoeve van verbetering van de gastervaring.

• Gepersonaliseerde nieuwsbrief
We willen je zo goed mogelijk informeren over het toekomstig programma in Theaters Tilburg, en willen je daarom gepersonaliseerde tips geven. We gebruiken hiervoor de bestelhistorie (bezochte genres en subgenres) dat opgeslagen staat in je gastprofiel.

• Servicemails
Naast een bevestiging van je aankoop, bieden we je ook de mogelijkheid om servicemails te ontvangen die betrekking hebben op het event dat je bezoekt. Je ontvangt maximaal drie van deze mails in aanloop naar je bezoek, en je leest er onder andere de verwachte eindtijd en andere praktische informatie in. Ook informeren we je over eventuele randprogramma’s en horeca-arrangementen. Na je bezoek kunnen we je een aftermail sturen waarin we je vragen hoe je je bezoek aan ons ervaren hebt, om op die manier onze service en diensten te blijven verbeteren.

Je kan te allen tijde aangeven dat je niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, waarbij we onderscheid maken tussen de gepersonaliseerde nieuwsbrief en de mails die betrekking hebben tot een specifiek bezoek. Iedere e-mailing bevat daartoe een link waarmee je direct je persoonlijke voorkeuren kan wijzigen. Ook kan je hiertoe een verzoek indienen bij de Ticketservice.

Deze voorkeuren zijn gekoppeld aan je gastprofiel, die maximaal zeven jaar worden bewaard en ieder jaar worden geactualiseerd.

Verstrekking van en aan derden


• Beveiliging

Omdat je gegevens worden verwerkt en opgeslagen in het systeem van externe leveranciers, hebben we afspraken gemaakt over de verwerking en het gebruikt van de gegevens. Wij en onze partners hebben daarbij beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Met onze webbouwer, onze ticketleverancier en de leverancier van ons CRM-pakket zijn daartoe verwerkersovereenkomsten afgesloten.

• Verstrekking van en aan derden
Theaters Tilburg ontvangt je bestelling in sommige gevallen via een externe partij. Ook is het mogelijk dat wij gastgegevens aan een gezelschap of organisatie doorgeven. Wij verwerken je gegevens altijd conform ons privacy statement, hoe andere partijen met privacygegevens omgaan kun je nagaan door hun privacy statements erop na te slaan.

Theaters Tilburg is geen commerciële partij. Als we je gegevens aan externen verstrekken  of van derden gegevens ontvangen is dat derhalve altijd te herleiden tot een aankoop voor een bepaald event. Wanneer je dit niet wilt, kun je dat altijd aangeven in je persoonlijke voorkeuren. We verstrekken je gegevens enkel wanneer de afspraken hierover vastgelegd zijn in een verwerkersovereenkomst, die zowel een geheel theaterseizoen kunnen beslaan of enkel van toepassing zijn op een specifiek evenement, zoals een première. Hieronder een opsomming van de partijen waarmee we op dit moment een lopende overeenkomst hebben: 

  • (d.d. 15 september) Kamermuziek Souvenir

• Voldoen aan serviceverzoek 
Soms is het nodig om je gegevens aan anderen te versturen om te kunnen voldoen aan een serviceverzoek. Dat geldt bijvoorbeeld wanneer je een seizoensprogramma wenst te ontvangen. Theaters Tilburg geeft je NAW-gegevens daartoe eenmalig door aan onze drukkerij en postverwerker. Zij mogen deze gegevens alleen voor dit doeleinde gebruiken en niet commercieel inzetten en zijn daarbij verplicht de gegevens te verwijderen nadat de specifieke taak is uitgevoerd. Ook hiertoe is een verwerkersovereenkomst opgesteld. 

• Uitvoering van bedrijfsanalyses
Wanneer we een externe partij vragen analyses uit te voeren op de gekoppelde persoons- en aankoopgegevens zullen we daarvoor altijd een verwerkersovereenkomst opstellen. Daarin wordt standaard opgenomen dat de gegevens niet voor andere doeleinden mogen worden gebruikt dan voor de beschreven analyse(s). 

• Wettelijke verplichting

Je gegevens geven we tenslotte ook door wanneer dit wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld bij fraude of bij misbruik van onze systemen. Als wij je gegevens afstaan aan bevoegde autoriteiten, brengen we je daarvan altijd vooraf op de hoogte.

Inzage, correctie of verwijdering


• Inzage
Je hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser.

• Correctie
Je kunt ten alle tijde je persoonsgegevens corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of aanvullen als ze onvolledig zijn in je persoonlijke account op de website van Theaters Tilburg. Ook kan je een verzoek tot wijziging indienen bij de afdeling Ticketservice.

• Verwijdering
Wanneer je je persoonlijke gegevens uit onze databases wilt laten verwijderen, dan werken we daar vanzelfsprekend en zonder voorbehoud aan mee. Stuur je verzoek naar ticketservice@theaterstilburg.nl
en binnen 14 dagen bevestigen we de verwerking van je verzoek. Dit kan betrekking hebben op het verwijderen van alle bij ons bekende gegevens of een specifiek deel daarvan.

Cookies


Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, kan je aangeven op welke manier Theaters Tilburg deze cookies mag gebruiken. Het is niet mogelijk de cookies volledig te weigeren, omdat onze website dan niet gebruikt kan worden zoals deze bedoeld is. Wel bieden we de mogelijkheid om je bezoek te anonimiseren: in dat geval werken enkel de functionele en tracking cookies. De keuze die je maakt blijft geldig tot een nieuwe keuze gemaakt is; dit kan je aanpassen door de cookies in je browserinstellingen te wissen. Meer informatie over het in- en uitschakelen en verwijderen van cookies vind je in de helpfunctie van de betreffende browser.

Wat voor cookies gebruikt Theaters Tilburg


• functionele cookies
: om werking van de website te garanderen. De website van Theaters Tilburg slaat alleen de PHPSESSID-cookie op die het onder andere mogelijk maakt door de website te navigeren. Er worden in de functionele cookies geen gegevens opgeslagen die betrekking hebben op individuen.

tracking cookies: om websitebezoek te analyseren en problemen te kunnen signaleren. Theaters Tilburg maakt daarvoor gebruik van Google Analytics* en Google Tag Manager*. Wanneer je aangeeft je websitebezoek te willen anonimiseren worden zaken als je IP-adres niet opgeslagen. We kunnen op deze manier de werking van onze website wél analyseren en optimaliseren, maar kunnen deze informatie niet gebruiken voor marketingdoeleinden.

cookies voor marketingdoeleinden: Theaters Tilburg slaat in deze cookies informatie op over je individuele gebruik van onze website, om vervolgens zowel op onze eigen website als op externe websites advertenties en/of informatie te kunnen tonen die bij je zoek- en klikgedrag passen. Kortom, in de cookie wordt als het ware een interesseprofiel opgebouwd. We gebruiken hiervoor de diensten van Google en de dienst Facebook Pixel.

Overeenkomsten met externe partijen


Google (en aangesloten diensten, waaronder YouTube):
Google is aangesloten bij het Europees-Amerikaans Privacy Shield principe en stelt zich hieraan te houden. Aan het gebruik van de diensten van Google ligt derhalve een verwerkersovereenkomst ten grondslag waarin beschreven wordt dat Google zonder expliciete toestemming geen gegevens mag gebruiken die naar individuele personen te herleiden zijn.

Facebook (en aangesloten diensten, waaronder Instagram)
Facebook is aangesloten bij het Europees-Amerikaans Privacy Shield principe en stelt zich hieraan te houden. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Vanzelfsprekend worden genoemde gegevens enkel gedeeld wanneer je als bezoeker daarvoor toestemming hebt gegeven. Lees hier de Facebook Privacyverklaring om te weten hoe Facebook met je gegevens omgaat en hoe deze te beschermen.

Privacy & Cookies