Privacy statement

Theaters Tilburg behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen. We kunnen dit privacybeleid bewerken bij wijzigingen in de privacywetgeving, naar aanleiding van gewijzigde diensten of feedback van gasten. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd. Raadpleeg daarom altijd deze pagina voor de meest actuele versie.

Deze versie is van 6 december 2018

Theaters Tilburg vindt jouw privacy belangrijk. We maken onze informatie, waaronder die op onze website, daarom beschikbaar voor iedereen zonder daarbij te vragen om persoonsgegevens. In het geval dat we je wel om je gegevens vragen, geven we aan waarvoor deze benodigd is en hoe deze wordt verwerkt. We behandelen daarmee alle persoonlijke gegevens conform het hieronder beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij en onze partners hebben beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Met onze webbouwer en onze ticketleverancier zijn daartoe verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Wanneer moet je persoonsgegevens achterlaten?

Wanneer je via de website of telefonisch je kaarten bestelt, is het nodig om enkele persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden verwerkt en opgeslagen in het systeem van onze externe leverancier. Met deze partij zijn afspraken gemaakt over de verwerking en het gebruik van de gegevens. De afspraken zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. Theaters Tilburg gebruikt enkel gegevens die door je worden opgegeven of waarvan duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. In de basis noteren we alleen gegevens die nodig zijn om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, zoals je voorletter, tussenvoegsel, achternaam en adresgegevens. Optioneel kun je je aanhef en telefoonnummer opgeven. Voor onze statistieken vinden we het prettig om je geboortedatum te ontvangen.  

Bestel je aan onze balie, dan kun je ook anoniem kaarten kopen. We registreren je aankoop dan volledig anoniem. We kunnen je bij wijzigingen met betrekking tot de voorstelling dan echter niet informeren.  

Jouw persoonsgegevens kunnen ook geregistreerd worden wanneer je geen kaarten koopt, maar je je inschrijft voor een nieuwsbrief van Theaters Tilburg, of wanneer je deelneemt aan een wedstrijd of actie. We kunnen jouw persoonsgegevens ook verzamelen wanneer je gebruikmaakt van onze website (met tracking tools, zoals browsercookies en webbakens) of via geïntegreerde socialemediafuncties.  


Verstrekking van en aan derden

Theaters Tilburg ontvangt je bestelling in sommige gevallen via een gezelschap. Ook is het mogelijk dat wij gastgegevens aan een gezelschap of organisatie doorgeven. Dat is bijvoorbeeld het geval bij - maar niet gelimiteerd tot - philharmonie zuidnederland, Souvenir des Montagnards, Amsterdam Sinfonietta, KBO Berkel-Enschot, Carnavalsstichting Tilburg en Stichting KoBra. We verwerken je gegevens altijd conform ons privacy statement. Hoe deze partijen met privacygegevens omgaan kun je nagaan door hun privacy statements erop na te slaan. Van de Vereniging Vrienden Theaters Tilburg krijgen we eveneens gegevens door. Deze gegevens worden in ons kaartverkoopsysteem genoteerd en/of gekoppeld aan reeds bekende gegevens. Dit doen we om je van de juiste voordelen te kunnen voorzien. Ook

Theaters Tilburg is geen commerciële partij. Als we je gegevens aan externen verstrekken is dat derhalve altijd te herleiden tot een aankoop voor een bepaalde voorstelling of event. Wanneer je dit niet wilt, kun je dat altijd aangeven in je persoonlijke voorkeuren. We verstrekken je gegevens alleen wanneer de afspraken hierover vastgelegd zijn in een verwerkersovereenkomst. Een dergelijke overeenkomst hebben we momenteel vastgelegd met Kamermuziek Souvenir.

Soms is het nodig om je gegevens aan anderen te versturen, om te kunnen voldoen aan een serviceverzoek. Dat geldt bijvoorbeeld wanneer je een programma wenst te ontvangen. Theaters Tilburg geeft je NAW-gegevens daartoe eenmalig door aan onze drukkerij of postverwerker. Zij mogen deze gegevens alleen voor dit doeleinde gebruiken en niet commercieel inzetten en zijn daarbij verplicht de gegevens te verwijderen nadat de specifieke taak is uitgevoerd.  

Je gegevens geven we ook door wanneer dit wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld bij fraude of bij misbruik van onze systemen. Als wij je gegevens afstaan aan bevoegde autoriteiten, brengen we je daarvan altijd vooraf op de hoogte.

Wat doen we met je persoonsgegevens?

Je gegevens hebben we nodig om je bestelling op de juiste wijze bij je af te leveren en om je van een goede service te kunnen voorzien.

In geval van calamiteiten en/of het annuleren van een voorstelling

Het is niet verplicht om je telefoonnummer te registreren wanneer je kaarten koopt. Het opgeven van een (mobiel) telefoonnummer is echter wel wenselijk, zodat we je snel kunnen inlichten bij calamiteiten of bij een wijziging met betrekking tot een voorstelling. Op die manier loop je niet het risico dat je tevergeefs naar het theater komt.  

Welke gegevens koppelen we aan je persoonsgegevens?

Een open deur, maar toch: we registreren je aankoopgegevens. Deze gegevens koppelen we om praktische redenen aan je persoonsgegevens: het gaat dan bijvoorbeeld om situaties waarin sprake is van een noodgeval, calamiteit of er iets wijzigt met betrekking tot de voorstelling.  

De gekoppelde persoons- en aankoopgegevens gebruiken we daarnaast om bedrijfsanalyses te kunnen uitvoeren. Het kan zijn dat we dat zelf doen of een externe partij vragen dat te doen. Wanneer we externe partijen vragen analyses uit te voeren dan zullen we daarvoor altijd een verwerkersovereenkomst sluiten. Daarin wordt standaard opgenomen dat de gegevens niet voor andere doeleinden mogen worden gebruikt dan voor de beschreven analyse(s). Je aankoopgedrag wordt echter nooit ter profilering gebruikt.  

Je persoonsgegevens worden ook opgenomen in systemen die gekoppeld zijn aan ons ticketingsysteem. In basis zijn dat onze CRM-pakketten. Ook met deze leveranciers zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten. Je aankoopgedrag gebruiken we om je een betere en meer gepersonaliseerde selectie van ons aanbod aan te kunnen bieden.  

Op onze website koppelen we ten slotte je gastprofiel (uit ons ticketingsysteem) aan een webprofiel (onze website) wanneer je recht hebt om met voorrang kaarten te kopen (meestal bij aanvang van de voorverkoop). Dit is noodzakelijk om te controleren of je voorrang hebt. Deze profielen blijven maximaal zeven jaar bewaard en worden ieder jaar geactualiseerd.  

Nieuwsbrief en servicemails

Naast een aankoopbevestiging, die we je altijd toesturen, kunnen we je met regelmaat nieuwsbrieven sturen om je te informeren over onze toekomstige voorstellingen. Ook bieden we je de mogelijkheid om een servicemail te ontvangen omtrent het event dat je bezoekt. Daarin lees je bijvoorbeeld de verwachte eindtijd en andere praktische informatie. Ook informeren we je met deze mail over eventuele randprogramma’s en horeca-arrangementen. Iedere e-mailing van Theaters Tilburg bevat onderaan een link waarmee je je direct kunt afmelden voor toekomstige nieuwsbrieven en/of serviceberichten.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van je gegevens

Je hebt het recht op inzage in en correctie of verwijdering van je gegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser.

Wanneer je je persoonlijke gegevens uit onze databases wilt laten verwijderen, dan werken we daar vanzelfsprekend en zonder voorbehoud aan mee. Stuur je verzoek naar ticketservice@theaterstilburg.nl en binnen 14 dagen bevestigen we de verwerking van je verzoek. Dit kan betrekking hebben op het verwijderen van alle bij ons bekende gegevens of een specifiek deel daarvan.  

Daarnaast kun je te allen tijde aangeven dat je niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, maar wel in de databases wilt blijven bestaan.

Privacy statement