Raad van Toezicht

Stichting Theaters Tilburg kent een bestuur en een raad van toezicht. Het bestuur is belast met het bestuur van de stichting en is verantwoording schuldig over het gevoerde beleid en beheer aan de raad van toezicht. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van beide organen zijn vastgelegd in de statuten. De raad van toezicht voert haar taken onbezoldigd uit. 

Dhr. J.M. Buckens, voorzitter
nevenfuncties:

  • bestuurslid Stichting Vrienden Sterk Huis
  • voorzitter Bestuur Stichting Pensioenfonds Hoogovens
  • vice-voorzitter raad van commissarissen Rabobank Tilburg en omstreken

Mevr. M.L.E. van Eijndhoven
hoofdfunctie: bestuurder Moviera
nevenfuncties:

  • bestuurslid Federatie Opvang, als zodanig voorzitter landelijke directieoverleg Vrouwenopvang
  • bestuurslid Vrouwen Opvang Nederland
  • vice-voorzitter Muziekvereniging Oefening en Uitspanning Goirle
  • voorzitter bestuur SafetyNed

Mevr. A.E. Huizen
hoofdfunctie: senior adviseur public affairs gemeente Breda
nevenfuncties:

  • bestuurslid Prins Bernhard Cultuurfonds, afdeling Brabant
  • bestuurslid theatergezelschap Afslag Eindhoven

Mevr. M.I. Melis
hoofdfunctie: projectmedewerker R-Newt

Dhr. G.-J. van den Nieuwenhoff

hoofdfunctie: general manager Ahoy Rotterdam
De heer Van den Nieuwenhoff heeft geen nevenfuncties niet behorend bij zijn hoofdfunctie.

Raad van Toezicht