Raad van Toezicht

Stichting Theaters Tilburg kent een bestuur en een raad van toezicht. Het bestuur is belast met het bestuur van de stichting en is verantwoording schuldig over het gevoerde beleid en beheer aan de raad van toezicht. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van beide organen zijn vastgelegd in de statuten. De raad van toezicht voert haar taken onbezoldigd uit. 

Dhr. ir. drs. J.M. Buckens MFE, voorzitter
nevenfuncties:

 • bestuurslid Stichting Kunst en Onderneming Brabant (KoBra)
 • bestuurslid Stichting Vrienden Nieuwbouw Kompaan & De Bocht
 • voorzitter raad van commissarissen Willem II
 • vice-voorzitter raad van commissarissen Rabobank

Mevr. M.L.E. van Eijndhoven
hoofdfunctie: bestuurder Moviera
nevenfuncties:

 • bestuurslid Federatie Opvang, als zodanig voorzitter landelijke directieoverleg Vrouwenopvang
 • vice-voorzitter Muziekvereniging Oefening en Uitspanning Goirle

Dhr. J.M.A. van Gestel
hoofdfunctie: algemeen directeur/bestuurder Bouw Educatie Groep Zuid-Oost Nederland B.V.
nevenfuncties:

 • bestuurslid Bouwend Nederland Brabant Mid-West
 • bestuurslid vakgroep opleidingsbedrijven Bouwend Nederland
 • bestuurslid Bouwkring Tilburg
 • lid externe geschillencommissie Onderwijsgroep Tilburg
 • lid Raad van Advies Fontys Economische Hogeschool Tilburg
 • voorzitter regionaal overleg bedrijfsleven onderwijs (robo) bouw

Mevr. A.E. Huizen
hoofdfunctie: senior adviseur public affairs gemeente Breda
nevenfuncties:

 • bestuurslid Prins Bernhard Cultuurfonds, afdeling Brabant
 • bestuurslid theatergezelschap Afslag Eindhoven

Dhr. drs. P.P.M. de Roij
hoofdfunctie: general manager Ahoy Rotterdam
nevenfuncties:

 • lid raad van toezicht woningcorporatie Tiwos
 • lid raad van toezicht Amarant Groep
 • penningmeester Stichting De Zevenhoek Tilburg
Raad van Toezicht