Raad van Toezicht

Stichting Theaters Tilburg kent een bestuur en een raad van toezicht. Het bestuur is belast met het bestuur van de stichting en is verantwoording schuldig over het gevoerde beleid en beheer aan de raad van toezicht. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van beide organen zijn vastgelegd in de statuten. De raad van toezicht voert haar taken onbezoldigd uit. 

Dhr. ir. drs. J.M. Buckens MFE, voorzitter
nevenfuncties:

 • bestuurslid Stichting Vrienden Sterk Huis
 • voorzitter Bestuur Stichting Pensioenfonds Hoogovens
 • vice-voorzitter raad van commissarissen Rabobank Tilburg en omstreken

Mevr. M.L.E. van Eijndhoven
hoofdfunctie: bestuurder Moviera
nevenfuncties:

 • bestuurslid Federatie Opvang, als zodanig voorzitter landelijke directieoverleg Vrouwenopvang
 • bestuurslid Vrouwen Opvang Nederland
 • vice-voorzitter Muziekvereniging Oefening en Uitspanning Goirle
 • voorzitter bestuur SafetyNed

Dhr. J.M.A. van Gestel
hoofdfunctie: algemeen directeur/bestuurder Bouw Educatie Groep Zuid-Oost Nederland B.V.
nevenfuncties:

 • bestuurslid Bouwend Nederland Brabant Mid-West
 • bestuurslid vakgroep opleidingsbedrijven Bouwend Nederland
 • bestuurslid Bouwkring Tilburg
 • lid externe geschillencommissie Onderwijsgroep Tilburg
 • lid Raad van Advies Fontys Economische Hogeschool Tilburg
 • voorzitter regionaal overleg bedrijfsleven onderwijs (robo) bouw
 • voorzitter Stichting Ontdekstation Tilburg
 • voorzitter CV Vakmasters Nederland
 • lid Raad van Advies Bouwtalent Zuid

Mevr. A.E. Huizen
hoofdfunctie: senior adviseur public affairs gemeente Breda
nevenfuncties:

 • bestuurslid Prins Bernhard Cultuurfonds, afdeling Brabant
 • bestuurslid theatergezelschap Afslag Eindhoven

De heer G.-J. van den Nieuwenhoff
hoofdfunctie: general manager Ahoy Rotterdam
De heer Van den Nieuwenhoff heeft geen nevenfuncties niet behorend bij zijn hoofdfunctie.

Dhr. drs. P.P.M. de Roij
hoofdfunctie: general manager Ahoy Rotterdam
nevenfuncties:

 • voorzitter raad van toezicht woningcorporatie Tiwos
 • lid raad van toezicht Stichting De Zevenhoek Tilburg

Mevr. M.I. Melis (aspirant-lid)
hoofdfunctie: projectmedewerker R-Newt

Raad van Toezicht