Medewerkers

Stichting Theaters Tilburg kent een bestuur en een raad van toezicht. Het bestuur verantwoordt het door haar gevoerde beleid en beheer aan de raad van toezicht. De stichting voldoet aan de principes en best practice-bepalingen van de Code Cultural Governance. Theaters Tilburg volgt voor de beloning van haar medewerkers de CAO Nederlandse podia. Voor de bezoldiging van de directie geldt de 'richtlijn bezoldiging directies theaters en concertgebouwen' van de branchevereniging VSCD.

Rob van Steen, directeur/bestuurder
rvansteen@theaterstilburg.nl
nevenfuncties:

 • bestuursadviseur van de Stichting KoBra
 • bestuursadviseur Stichting Cultuurfonds Tilburg
 • voorzitter van de Cultuuralliantie Tilburg
 • bestuurslid Stichting Makershuis Tilburg
 • penningmeester van de Stichting Tafel Gelijkgestemde Theaterdirecties
 • voorzitter van de Stichting Raamwerk
 • voorzitter van de Nederlandse Dansjury van de VSCD
 • en daarmee redactielid van de Nederlandse Dansdagen

Anne Beijer, manager marketing & educatie
abeijer@theaterstilburg.nl
nevenfunctie:

 • commissielid communicatie Carnavalsstichting Tilburg

Paul Cornelissen, manager programmering & events
pcornelissen@theaterstilburg.nl
nevenfuncties:

 • bestuurslid Stichting !YNX Muziektheater Delft
 • bestuurslid Stichting PicaPica (bookazine DUF) Tilburg
 • bestuurslid Stichting Try-Out Theater (BeVoice) Rotterdam
 • bestuurslid Stichting This is Not A Show Tilburg
 • lid ledenraad Rabobank Tilburg e.o.
 • voorzitter bestuur Stichting Jegens & Tevens Den Haag

Dick Doeze Jager, manager techniek
ddoezejager@theaterstilburg.nl
geen nevenfuncties

Christine Pijs, controller
cpijs@theaterstilburg.nl
geen nevenfuncties

Joost Veuger, manager hospitality & ticketing
jveuger@theaterstilburg.nl
nevenfuncties:

 • adviseur Fonds voor Cultuurparticipatie
 • bestuurslid Applaus.nl
 • commissielid communicatie Carnavalsstichting Tilburg
 • gecommiteerde Fontys IEMES
 • bestuurslid VVE Holland Staete
Medewerkers