Cabaretcollege

Als cabaretdocent en -historicus is Frank Verhallen een ware liefhebber en pleitbezorger van het cabaret als theaterkunstvorm. Hij geldt dan ook als dé autoriteit op het gebied van het Nederlandse cabaret. Aan de Koningstheateracademie gaf hij vijftien jaar achtereen cabaretcollege. Nu kiest hij een breder publiek. Zoals met deze introductiecursussen op dinsdag! De colleges vinden plaats in onze Vrije Ruimte (voormalige Filmfoyer) en starten om 20:30 uur.

di 19 sep
Wat is cabaret eigenlijk? En wat is het verschil tussen de 'kunstvorm' cabaret en een 'avondje lachen'?

di 10 okt
De 120-jarige geschiedenis van het Nederlandse cabaret. Is er veel veranderd sinds Eduard Jacobs het cabaret in 1895 uit Frankrijk meebracht?

di 07 nov
De verschillende genres binnen het cabaret worden besproken, maar ook de comedians die het cabaret vernieuwden, zoals Hans Teeuwen, Theo Maassen en Ronald Goedemondt.

di 12 dec
Youp van 't Hek & Freek de Jonge: Frank Verhallen is de biograaf van de eerste en schreef een imposant oeuvreboek over de tweede. Hoe verhouden zij zich tot elkaar en tot hun publiek?

De totale introductiecursus kost € 60. Let op: beperkt aantal tickets beschikbaar.